VINAŘSTVÍ

Vinařství

App

 

Vinařství Fries Pěstební oblast: Moselsko (střední Moselsko) - celková plocha réví: 4 ha

Vinice v obcích Bernkastel, Wehlen, Graach, Ürzig a Maring-Noviand

Jednořadé trati ryzlinku 100 % plnění na statku -

průměrné stáří révy činí 44 let (více než 40 % pravokořenných)

 

RYZLINK! To je náš cíl, náš život. Každé víno, které nese naše jméno, sami s radostí pijeme. Odpovídá našim vlastním nárokům na kvalitu. S každým výrobkem se můžeme ztotožnit, naše vrstevnatá vína mají charakter a osobnost.

 

Nijak neovlivňujeme zrání vína. Naopak: práce ve sklepě se omezuje na "nulu": nepřidáváme žádné přísady, neprovádíme žádné čiření a i samotnou filtraci provádíme teprve na konci zrání krátce před plněním do lahví. Naproti tomu však velmi pilně pracujeme na zlepšení kvality na vinici. Každý sebemenší pracovní krok zde zvažujeme. Samotnou sklizeň provádíme v několika krocích a od pozdního sběru je i každý z hroznů podrobován selekci.

 

Naše povolání vyžaduje zručnost a velký poklad zkušeností: Znamená historii generací, které pracovaly ruku v ruce, které si předávaly zkušenosti a vytvářely styly vín a po celá desetiletí se zdokonalovaly. V průběhu staletí jsme ošetřovali naše vinice, získávali znalosti o našem terroir a vždy jsme žili a pracovali pro ryzlink. Naše vinohrady jsou přísně "ručně sklízené" pozemky. Z nich vytváříme špičková vína mezinárodní úrovně.

 

Na čem záleží Břidlice je klasickým stanovištěm pro ryzlink. Je mnoho dobrých vinic. "Mistrovskou třídou" jsou však nesporně příkré svahy. Pouze ty mají mikroklima a půdu, které z dobrého ryzlinku dělají velký ryzlink. Příkré svahy u řeky Mosel si kladou nesmlouvavou podmínku: 100 % ruční práci. Vinařství Fries - Jsme specialisté na příkré svahy.

 

Nadále sledujeme cestu k nejvyšší možné kvalitě - bez kompromisů. V loňském roce jsme proto přikoupili několik pozemků s pravokořennou ryzlinkovou révou s velmi vysokým věkem. Další pozemky v Noviandu jsme nově osázeli. A s hustotou 10.000 keřů na hektar! Díky této vysoké hustotě rostlin - která už dnes upadla v zapomnění - dosahujeme velmi hlubokého a celkově lepšího prokořenění v kamenité břidličnaté půdě. Nižší výnos na keř a tím i odlehčení révě jsou pozitivním vedlejším efektem.